Views: 74546

Nevelőszülői ellátás Európában

1. Projekt általános ismertetése:

A FRANCIA NEVELŐSZÜLŐ végzettség transzferje több transzfer típust foglal magába:

Földrajzi átültethetőség: A Franciaországban létező „assistant familial” (nevelőszülő) képzés transzferéről van szó három partner országba (Bulgária, Románia, Magyarország), figyelembe véve a kulturális és egyéb sajátosságokat, hogy elérhető legyen az európai politikának megfelelő, a négy európai országban létező gyakorlatok harmonizálása. A transzfer magában foglalja a francia tapasztalat eredményének, a francia nevelőszülő diplomának rendelkezésre bocsátását a román, bolgár és magyar partnerek részére. A román, magyar és bolgár partnerek átvehetik ennek a diplomának és részeinek egészét vagy egy részét azon kihívások függvényében, amelyekkel szembesülnek, illetve a vonatkozó jogi keretek szerint. A projektben foglal különböző tevékenységek lehetővé teszik az átvett részek adaptálását, hogy teljes egységet alkossanak, figyelembe véve a három ország hátterének specifikumait.

Módszertani átültethetőség: E transzfer projekt alkalmából felmerül annak kérdése is, hogy az európai partnerek között megosztásra kerüljön egy közös, ugyanazon a megközelítésen, vagyis „a kompetencia alapú megközelítésen” (APC) alapuló pedagógiai kultúra. E közös pedagógiai kultúra, amit az európai közösség képzések területén végzett munkái ösztönöznek, a képzés és a foglalkoztatottság közötti lehető legnagyobb összhang megtalálására támaszkodik. Az APC fokozatosan épült fel egy metodológia köré, ami a gazdaság szükségleteiből kiindulva építi fel a képzési eszközöket, hogy azok megfeleljenek az említett szükségleteknek. A folyamat a következő: SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK – ELŐIRT KOMPETENCIÁK – A KÉPZÉS TARTALMA – KÉPESITÉS. A projekt lehetővé teszi minden partner számára, nevezetesen a Közép-Kelet Európai partnerek számára, hogy a képzés célkitűzéseire vonatkozó elképzelést átvegyék.

Ágazati átültethetőség: A projekt egyik tevékenysége abban áll, hogy a diagnózis felállításának fázisában, felmérje a partner országokban meglévő, a személyek védelmére vonatkozó különböző törvényhozói és jogi kereteket. Az elhagyás és a szociális veszélyeztetettség problematikájához kötődő tanulmány és megállapítások más szektorokban is terjeszthetőek lehetnek: jog, igazságszolgáltatás, megelőzés, mediáció. Elképzelhető a transzfer az egészségügyi terület számos szakmája irányába, ahol rendkívüli módon jelen van a segítő kapcsolat – egyébként a kompetenciák kidolgozása (modulrendszer) és a projekt globális kidolgozása átültethető minden más szektorra.

A transzfer megvalósításához szükségesnek bizonyult:
 • A segítő kapcsolat fejlődését gátló akadályok beazonosítása a különböző országokban
 • Alkalmazni és átültetni a képzés kialakítását, hogy megfelelő eszközök álljanak a képző intézmények és munkáltató/továbbképző típusú intézmények rendelkezésére a segítő kapcsolattal megbízott szociális munkások szakmai fejlődése érdekében.
 • Népszerűsíteni egy megfelelő, megújított képzési kínálatot, mely a segítő kapcsolat fejlesztési eszközeként integrálja a célcsoport sajátosságait a nemzeti és európai szolidaritási politikák szolgálatában.
 • Részletesebben meghatározni a családba fogadáshoz kötődő problematikák fogalmi hátterét, jobban beazonosítani a résztvevőket.
 • Összhangba hozni a meglévő ismereteket és megkönnyíteni a problémamegoldást ezen a területen.

2. Nyelv

A project munkanyelve a francia. Minden partner beszéli e nyelvet. A project végén az eredmények publikációjának többsége elérhető lesz négy nyelven (bolgár, francia, magyar, román).

3. Finanszírozás

Az AFUE project az Európai Közösség által támogatott a szektoriális Leonardo da Vinci program keretében. A project partnerei is részt vállalnak a finanszírozásban a teljes 303 602 eurós büdzséből 87101 euro kifizetésével.

4. Célközönség és hatás

A diploma transzfer által érintett célcsoportok a következők:

 • A három partner országban – Bulgária, Románia és Magyarország – tevékenykedő nevelőszülők, akiknek szakmai fejlődésre van szükségük.
 • A képzőintézmények képzési szakemberei, akik gyakorlata országonként különböző, és akiknek nem minden esetben áll megfelelő pedagógiai forrás a rendelkezésükre.
 • Tágabb értelemben a szociális és a gyermekvédelmi szférában dolgozók.

A végső célcsoport természetesen azon szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek összessége, akik számára a projekt megvalósítása lehetővé teszi majd, hogy jobb körülmények közé kerüljenek és újraalkossák a fejlődésük számára oly fontos társadalmi köteléket.
Hatás a szociális munkásokra/nevelőszülőkre:
Ami a „terepen” dolgozókat, vagyis a szociális munkásokat illeti, képzettebbek, hatékonyabbak lesznek, nagyobb szakértelemmel fognak rendelkezni, és jobban tudják majd kezelni az összes felmerülő sürgős esetet.

Ez az alábbi területek fejlődésével jár:
 • a foglalkoztatás, a kommunikáció, a fogadás és a kíséret gyakorlatában jelentkező kapcsolatteremtő készség és szakértelem
 • a különféle és sürgős helyzetekkel szembeni reagálás (megfigyelés, elemzés, cselekvés)
 • a „segítő” csapat tagjaival való kommunikációs képességek a fizikai és lelki állapotra vonatkozóan
 • a mindennapi élethez kapcsolódó (higiénia, komfort, biztonság, rendtartás, táplálkozás...), valamint a szakintézmények működésére vonatkozó szakmai ismeretek
 • általános tudományos ismeretek (pszichológia, pediátria) a szakorvosokkal való vegyes csapatokban való hatékony együttműködésért
 • tanulási módszerek és gondolkodási folyamatok elsajátítása
A képzőintézményekre gyakorolt hatás:
A képzőintézmények lesznek a direkt felhasználók, figyelembe véve szükségleteiket és az ágazatot érintő képzések aktuális hiányát. A munkálatokban részt vevő előíró és finanszírozó intézmények minden országban élvezik a kínálatban való részvétel örökös lehetőségét.
A szakképzési kínálatra és a képesítések átláthatóságára tett hatás: a képzőintézmények megújult, az adott országhoz igazított, megfelelő és elismert képzési kínálattal rendelkeznek majd a 4 európai országban (Bulgária, Románia, Magyarország és Franciaország).


5. A partnerség

A projekt céljai, az elérésükért beindított tevékenységek típusai, a támogató partnerek és intézmények száma és összetettsége jól felépített szervezést és szigorú irányítást igényel. Erről a partnerek közös gondolkodást követően felállítottak egy működési rendet.
A partnerség a négy országban (Bulgária, Franciaország, Magyarország és Románia) 11 szervezetből áll. Ezek alap-és továbbképzési központok, tanácsadó irodák, egyetemek, egyesületek, nemzeti ügynökségek.
A projekt céljai, az elérésükért beindított tevékenységek típusai, az érintett szektorok, a felhasználók és a résztvevők sokszínűsége, a támogató partnerek és intézmények száma és összetettsége jól felépített szervezést és szigorú irányítást igényel, amit a projekttel kapcsolatban át kell gondolni.

Erről a partnerek közös gondolkodást követően felállították az alábbi működési rendet:

 • „Projektvezető” intézmény kiválasztása, mely a projekt tudományos, adminisztratív és pénzügyi promóciójáért és irányításáért felel: P0: Szófiai Egyetem (Bulgária)
 • „Általános koordináló” szervezet kiválasztása, mely a projekt általános koordinálásáért felelős a projektvezetőt segítő különböző partnerek között: P4: GIP FIPAG (Franciaország)
 • Egy „kapcsolattartó” intézmény kiválasztása minden országban (Görögországon kívül), amely az általános koordináló szervezetet segíti. Feladata lesz a projekt teljes időtartama alatt saját országában a célok megvalósításáért beindított tevékenységek koordinálása. P5: GRETA NORD ISERE - Franciaország, P2: SAPI - Bulgária, P10: PARTENER Egyesület - Románia, P7: Pécsi Tudományegyetem - Magyarország
 • „Állandó külső ellenőrző” intézmény kiválasztása a projekt működési módjára, a használt metodológiára, a kapott eredményekre vonatkozóan, különösen a kidolgozott anyagokat és kiértékelésüket illetően. A választás a GRETA VIVARAIS PROVENCE intézményre esett. A projekt teljes időtartama alatt ő tölti be a minőség ellenőr szerepét.
 • Szakértő intézmények kiválasztása, melyek a kutatási és kidolgozási munkákért felelnek minden egyes ország kapcsolattartójával közvetlen együttműködésben

A projekt partneri hálózatát az alábbi szervezetek alkotják:
BULGÁRIA:
- Szófiai St Kliment d'Ohrid Egyetem (a projekt elindítója)
- Szociális tevékenységek és gyakorlatok intézménye (SAPI)
- Országos szociális támogatási ügynökség
- Országos oktatási és szakképzési ügynökség
FRANCIAORSZÁG:
- Szakképzés és szakmai beilleszkedés közhasznú társulás – Grenoble-i Akadémia (GIPFIPAG)
- Greta Nord Isère – Továbbképzési központ,
- Greta VIVARAIS PROVENCE (Kiértékelő).
MAGYARORSZÁG:
- Pécsi Tudományegyetem
ROMÁNIA: - PARTENER Egyesület – Iasi helyi fejlődésére alakult kezdeményező csoport
- Alexandru Ioan Cuza Egyetem - Iasi
- Megyei gyermekjogvédő igazgatóság - Iasi


6 Az eredmények

Az AFUE project teret ad egy rendszer kidolgozására a képzés tervezési eszközei és az európai ágak képzési programjai számára. Ez a rendszer négy nyelven is elérhető lesz (bolgár, francia, román, magyar) nyomtatott formában, illetve CD-ROM-on.
Az eszközök rendszere a következő tanulmányokból áll:
 • Állapotrajz a gyermekvédelmi gondoskodásdra szoruló gyermekek szociális és nevelési gondozásba vételének módozatairól, valamint diagnózis a szakképzési szükségletekről Magyarországon
 • Állapotrajz a gyermekvédelmi gondoskodásdra szoruló gyermekek szociális és nevelési gondozásba vételének módozatairól, valamint diagnózis a szakképzési szükségletekről Romániában
 • Állapotrajz a gyermekvédelmi gondoskodásdra szoruló gyermekek szociális és nevelési gondozásba vételének módozatairól, valamint diagnózis a szakképzési szükségletekről Bulgáriában
 • A gyermekvédelmi gondoskodásdra szoruló gyermekek szociális és nevelési gondozásba vételének módozatairól, valamint a szakképzési szükségletekről készített európai (bolgár magyar és román ) diagnózisok szintézise.
 • A családba fogadás szakembereire vonatkozó szakmai feladatprofil Bulgáriában.
 • A családba fogadás szakembereire vonatkozó szakmai feladatprofil Magyarországon.
 • A családba fogadás szakembereire vonatkozó szakmai feladatprofil Romániában.
 • Családba fogadás ajánlott szakmai feladatprofilja Bulgáriában, Magyarországon és Romániában az európai szintézisben.
 • A nevelőszülők képzésének tulajdonságprofilja Magyarországra, vonatkozóan (képesítési referenciagyűjtemény/tulajdonságprofil, modulrendszerű európai képzési program)
 • A nevelőszülők képzésének tulajdonságprofilja Bulgáriára vonatkozóan (képesítési referenciagyűjtemény/tulajdonságprofil, modulrendszerű európai képzési program)
 • A nevelőszülők képzésének tulajdonságprofilja Romániára vonatkozóan (képesítési referenciagyűjtemény/tulajdonságprofil, modulrendszerű európai képzési program)
 • A nevelőszülők képzései tulajdonságprofiljainak európai szintézise Bulgáriára, Magyarországra, Romniára vonatkozóan (képesítési követelmények, modulrendszerű képzési kínálat)
 • Pedagógiai eszközök gyűjteménye Bulgáriában, Magyarországon, Franciaországban és Romániában a családba fogadás/nevelőszülő szakember képzéshez
 • Az oktatók képzésének európai programja az források és az eredmények transzferéért.
 • Internet oldal: www.projetafue.eu
 • CD ROM "Családba fogadás Európában"

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.